Skip to main content

O gospodarjenju s travinjem

Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije se letno skupščino izvedlo v Krajinskem parku Kolpa. Strokovnemu posvetu v Šokčevem dvoru v Žuničih je sledil ogled dobrih praks na terenu.

Odpravljanju zaraščenosti in izboljševanju biotske raznovrstnosti se je skupina podrobneje posvetila na kulturnem in naravnem spomeniku Marindolski steljniki, ki so bili v zadnjih letih vidno pomlajeni.


                                     Foto: Boris Grabrijan

Ohranjanje naravne vrednote Vrhovske vrtače s strojno obdelavo in pašo drobnice ter oslov je sprožilo obsežno strokovno razpravo s številnimi vprašanji in pobudami primernih metod in ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in izboljševanje rodovitnosti tal. Projekt revitalizacije visokodebelnih travniških sadovnjakov pa so strokovnjaki spoznavali v kolekcijskem nasadu Kalce v Purgi, ki se tudi vzdržuje s pašo ovac. Nikakor ni bilo mogoče zaobiti reke Kolpe, ponosa krajinskega parka. Vrhovske vrtače in Kalce so v območju Natura 2000 Marindol.

Udeleženci posveta so izrazili pohvalo vsem deležnikom za dobro upravljanje travniških površin in raznoliko dejavnost v parku.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava