Skip to main content

O Natura 2000 vrstah in habitatih tudi v novem centru na gradu Podsreda

Kozjanski park je v kompleksu gradu Podsreda odprl interaktivno predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V zgornjem gospodarskem poslopju so odprli razstavo, ki med drugim prikazuje ti. Natura 2000 habitate in vrste (visokodebelne travniške sadovnjake, suhe travnike z zavarovanimi orhidejami, gnezdišče čebelarja). 

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij je bil sofinanciran iz ukrepa LEADER Evropskega sklada za razvoj podeželja, glavni investitor je bila Občina Kozje. 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava