Skip to main content

O Naturi 2000 v Beli krajini

Na delavnici v sklopu projekta Razvoj turističnih tematskih poti – Valis Colapis z naslovom »NATURA 2000 – Omejitve in priložnosti« so v četrtek, 13. marca, zaposleni v Krajinskem parku Kolpa predstavili omrežje NATURA 2000 v Sloveniji, kot tudi priložnosti, ki jih velja izkoristiti.

Strokovna izhodišča sta podala Boris Grabrijan, ambasador Nature 2000 in Anita Golobič Prosenjak, spec. Ob že določenih območjih so udeležence seznanili tudi s predlogom novega zavarovanega območja NATURA 2000 na področju Bele krajine, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave.

Delavnica je bila na domačiji Raztresen, Rim pri Adlešičih in sodi v serijo delavnic, ki so namenjene turističnim in gostinskim ponudnikom, društvom, lokalnim turističnim vodnikom ter vsem, ki so posredno ali neposredno povezani s turizmom v Beli krajini. Projekt vodi RIC Bela krajina.

Projekt delno sofinancira Evropska unija v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004 - 2006

Več:

vabilo na delavnico
http://www.belakrajina.si/datoteke/VABILO_delavnica_5.pdf

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava