Skip to main content

O Naturi 2000 v Poročilu o prostorskem razvoju

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Poročilo o prostorskem razvoju, ki zajema tudi statistični pregled števila prebivalcev v območjih Natura 2000, povzetih po študiji iz leta 2009. Število prebivalcev v območjih varstva narave (območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja in območja Nature 2000) glede na členitev Slovenije na dvanajst pokrajin je prikazano tudi grafično, na zemljevidu.

 

Območja so se po tem še spremenila, zato podatki ne veljajo za sedanje stanje omrežja Natura 2000, so pa zanimivi kot prikaz razporeditve po pokrajinah.

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava