Skip to main content

O odnosu javnosti do volka v Alpah

V sklopu projekta LIFE WOLFALPS so analizirali odnos javnosti do varstva volka.

Širša javnost kot pomemben pokazatelj družbene 'klime' glede varstva volkov previdno podpira ohranitev volkov v Alpah v vseh vključenih območjih. Obstajajo pa velike razlike med posameznimi ključnimi območji: kjer je poznavanje volka najvišje, je tudi podpora za njegovo ohranitev najvišja in obratno.
Ena najpomembnejših interesnih skupin pri varstvu volkov, kmetje, predstavljajo tudi skupino, ki je do podpore ohranjanja volkov daleč najbolj negativna in so edina skupina, ki konsistentno nasprotuje ohranjanju volka na vseh ključnih območjih ne glede na dejansko prisotnost/odsotnost te vrste.

Lovci, čeprav običajno niso tako glasni kot kmetje, so še ena ključna interesna skupina pri varstvu volkov. Izkazali so se kot najbolj raznolika skupina, z velikimi razlikami med ključnimi območji. Njihov odnos vključuje jasno izraženo nasprotovanje varstvu volka v ključnih območjih na zahodu, po drugi strani pa precejšnjo podporo ohranjanju volka v ključnih območjih na vzhodu. Lovci so bili občutno manj naklonjeni volku na območjih, kjer so prisotni reproduktivni tropi volkov, kot na območjih, kjer volkovi niso prisotni oziroma se pojavljajo le občasno.

Člani planinskih in alpinističnih društev, še bolj pa člani naravovarstvenih organizacij, od vseh v raziskavo vključenih interesnih skupin najbolj naklonjeni ohranjanju volka. Ta podpora ostaja enaka v vseh ključnih območjih.

Rezultati raziskave kažejo, da je treba prebivalce ključnih območij Alp redno informirati in ozaveščati z dobro načrtovanimi izobraževalnimi kampanjami, da bi to podporo ohranili ali še izboljšali. Pokazali smo, da imajo lovci kot ena ključnih interesnih skupin pomemben potencial za partnerstvo pri varstvu volka, zato je treba v prihodnosti več napora usmeriti prav v gradnjo tega partnerstva.

Kmetje, ki so fokus skoraj vseh projektov varstva volka v Evropi, pa varstvu volka konsistentno nasprotujejo v vseh ključnih območij ter ne glede na izobrazbo in starost. Pristope, ki so trenutno v uporabi pri reševanju konfliktov, ki jih volkovi povzročajo v kmetijstvu, je torej treba ponovno ovrednotiti.

Kontaktna oseba: almajic@gmail.com.

Več:

Več o projektu:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava