Skip to main content

Ob Vipavi nastaja učna pot

V okviru projekta VIPava so se začela dela na tematski učni poti ob reki Vipavi. Konec 2020 so pri renških glinokopih v spodnjem toku reke Vipave pričeli postavljati temelje opazovalnico za ptice, v prihodnjih dneh se bodo začela dela na sprehajalni poti okrog jezera, ki naj bi postala učna pot. V teh dneh so začeli z deli v Mirnu, kjer bodo uredili vstopno točko s ploščadjo in označevalno tablo.

Tematska učna pot bo potekala bo ob reki Vipavi, od izvira reke Vipave do italijanske meje in bo dolga okoli 40 km, v Italiji se bo pot povezala z že obstoječo italijansko potjo, ki vodi vse do izliva Soče. Pot bo izpostavila pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom.

Spletna stran Projekt VIPava


zemeljska dela za postavitev temeljev opazovalnice za ptice

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava