Skip to main content

Objavljen priročnik za označevanje Natura 2000 območij

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletu objavilo Priročnik za izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. S priročnikom želi  dodatno in nazorno pojasniti določila pravilnika in zagotoviti poenoteno izvajanje ter predstaviti možne načine oblikovanja znakov za označevanje, upoštevaje značilnosti posameznih območij in ponuditi tehnične načrte znakov za postavitev v naravi.

Priročnik - slika naslovnice

V priročniku so zbrani:

  • Pravilnik 
  • Primeri nepravilnih znakov 
  • Način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov 
  • Označevalni znak (za označitev širšega zavarovanega območja, ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji, ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja ter za označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju  in za označitev mirnih območij)
  • Informativni znak (piktogrami, usmerjevalni znak, opozorilni znak)
  • Nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov 
  • Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitev (pritrjeni znaki, vpeti znaki, način vključevanja drugih informacij in označitev v znake ter nameščanje in postavitev znakov na morju)
  • Tehnični načrti.

Do posameznih piktogramov lahko oblikovalci dostopajo tukaj.

Priročnik je namenjen upravljavcem zavarovanih območij in drugim izvajalcem javnih služb na področju ohranjanja narave.

Avtorji so Jana Vidic, Jelena Hladnik, Majda Odar, Mojca Smolej, Nežka Božnar in Andrej Lavrih, izdalo ga je Ministrstvo za okolje in prostor.

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava