Skip to main content

Objavljen razpis LIFE 2018

Program LIFE je objavil razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov. Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih projektov na podprogramu za okolje.

Večina projektov je ti. tradicionalnih projektov, ki jih lahko prijavijo pravne osebe (javne ali zasebne organizacije, profitne ali neprofitne), registrirane na območju Evropske unije.

Če imate projektno idejo s področja ohranjanja narave, varstva okolja ali podnebnih ukrepov ter želite pridobiti nepovratna sredstva programa LIFE, je naslednji korak pregled razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani programa LIFE. Za vsa vprašanja v zvezi s pridobivanjem LIFE sredstev vam je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na elektronskem naslovu life.mop@gov.si. Razpis bodo potencialnim prijaviteljem predstavili na podrobni delavnici, ki bo 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Ključni datumi:

14. junij 2018: oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnih področij Narava in biotska raznovrstnost (NAT) ter Okoljsko upravljanje in informacije (GIE)
5. september 2018: oddaja osnutka projektne prijave za integrirane projekte
januar 2019: oddaja polne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za okolje (ENV, NAT, GIE)
14. marec 2019: oddaja polne prijave za integrirane projekte.

Več na spletni strani LIFE Slovenija

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava