Skip to main content

Odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije

Slovenija je te dni odgovorila na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z direktivo o ohranjanju prosto živečih vrst ptic. Odgovor na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z direktivo o ohranjanju prosto živečih vrst, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, je Vlada RS potrdila na seji 23. avgusta 2007.

Evropska komisija je namreč v uradnem opominu konec junija letos pozvala Vlado RS, da ji predloži utemeljene razloge za zmanjšanje posebnih območij, ki so v skladu z direktivo o ohranjanju prosto živečih ptic določena kot varstvena območja za redke vrste ptic.

V svojem odgovoru Vlada ugotavlja, da je za nekatere vrste ogroženih ptic Slovenija ravnala v skladu z evropsko zakonodajo in v celoti upoštevala vsa ustrezna merila, za večino očitanih območij pa bo zahteve Evropske komisije temeljito proučila in v šestih mesecih odgovor dopolnila in glede na nova spoznanja tudi uskladila slovensko zakonodajo na področju območij Natura 2000 z zahtevami direktiv, ki urejata varstvo narave.

Vlada RS naročila Ministrstvu za okolje in prostor, da pripravi vse potrebno, da se bo do razrešitve očitanih nepravilnosti za sporna območja iz opomina Evropske komisije izvajala za vse nove plane ali projekte presoja sprejemljivosti. Sicer lahko Slovenija tvega, da bi bilo financiranje iz sredstev EU za take projekte ogroženo.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava