Skip to main content

Slovenija odgovarja Evropski komisiji glede neizpolnjevanja Direktive o habitatih in Direktive o pticah

Vlada RS je 21. novembra 2019 sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti členov Direktive o habitatih in Direktive o pticah.

Evropska komisija je postopek začela zaradi upada populacij travniških vrst ptic in metulja barjanski okarček, pretežno zaradi netrajnostnih kmetijskih praks. Komisija (kršitev št. 2019/4058) meni, da Republika Slovenija ni vzpostavila in izvedla potrebnih ohranitvenih ukrepov za ohranitev habitatov travniških vrst ptic in metuljev ter travniških habitatnih tipov. Prav tako meni, da je Sloveniji manjka sistem za učinkovito preprečevanje slabšanja njihovega stanja. Več.

Vlada Komisiji pojasnjuje vrsto ukrepov, ki jih je v zadnjem času sprejela za izboljšanje stanja navedenih habitatov in habitatnih tipov in Komisiji verjetno niso znani. Prav tako se obvezuje, da bo izvedla dodatne ukrepe za izboljšanje stanja in za odpravo drugih očitanih kršitev, nekatere že do sredine leta 2020, nekatere pa v okviru priprave in sprejemanja Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko v RS.

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava