Skip to main content

Omrežje Natura 2000 nastaja tudi v Srbiji

Republika Srbija ima od januarja 2014 status države kandidatke EU. Tako tudi ta država vzpostavlja omrežje Natura 2000.

V ta namen je Ministrstvo za ohranjanje življenjskega okolja leta 2011 oblikovalo delovno skupino, ki je pripravila Akcijski načrt za Naturo 2000 v Republiki Srbiji (2011-2020). Izhodišče za delo je Emerald mreža območij posebnega pomena za ohranitev (2005-2008), ki jo je vzpostavil Svet Evrope v okviru izvajanja Bernske konvencije.

Naloga delovne skupine je bila priprava Akcijskega načrta, na podlagi katerega bi pripravili predlog območij Natura 2000, določitev, upravljanje ter spremljanje stanja vrst in habitatov. Z Akcijskim načrtom so določili vizijo, cilje, aktivnosti, obdobje izvajanja, odgovorne institucije, potrebna finančna sredstva in njihov vir. Akcijski načrt so zasnovali na podlagi Priporočil za krepitev administrativnega sistema za ekološko omrežje Natura 2000 (Preporuke za jačanje administrativnog sistema za ekološku mrežu N 2000, Twinning Project SR07-IB-EN-02).

Konec leta 2013 je ministrstvo Skupino za Naturo 2000 imenovalo na novo (Grupa za Naturu 2000).

V srbskem parlamentu pa so decembra 2013 organizirali javno razpravo na temo Natura 20000 v Srbiji 2013.


Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava