Skip to main content

Ormoške lagune so postale naravni rezervat

Širše območje Ormoških lagun je eno najpomembnejših postojank za seleče se vodne ptice v Sloveniji, zlasti pobrežnike in race, ter najpomembnejše ali celo edino gnezdišče nekaterih redkih oz. ogroženih vrst v državi. Je del območja Natura 2000: Drava (po direktivi o pticah) in Drava (po direktivi o habitatih).

Po prenehanju delovanja Tovarne sladkorja Ormož so v okviru evropskega projekta Life+  LIVEDRAVA izvedli sanacije lagun, s čimer so ponovno vzpostavili ustrezne ekološke razmere za rastlinske in živalske vrste, uredili so infrastrukturo za obiskovanje naravnega rezervata.

Vlada RS je 4. maja 2017 sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Rezervat obsega 66 ha.

Posamezne naloge upravljanja v naravnem rezervatu izvaja ministrstvo za okolje in prostor, ki bo sklenilo pogodbo s skrbnikom oziroma izvajalcem pogodbenega varstva, od leta 2018 naprej je za pokrivanje stroškov le-tega predvideno 30.000,00€ letno.

Naravni rezervat je odprt za javnost, vstop je dovoljen na vstopnih točkah in v času, ko to ni moteče za ptice in druge živali.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava