Skip to main content

Osnutek sprememb Zakona o ohranjanju narave

Ministrstvo za okolje in prostor je 7. maja 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave.

Na območja Natura 2000 in njihovo upravljanje vplivajo zlasti predlagane spremembe:

  • členov o presojah sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih ali drugih aktov in posegov v naravo,
  • členov o izravnalnih in omilitvenih ukrepih,
  • členov o mnenjih o sprejemljivostih posegov ter o naravovarstvenih pogojih in soglasjih,
  • 10. člena (ki ureja izključitev veljavnosti zakona za ukrepe za  odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja ter za reševanje ljudi in premoženja), 
  • 42. člena (vsebina programa upravljanja z območji Natura 2000).

Na predstavitvi 28. maja 2019 bodo predstavniki ministrstva udeležence seznanili s ključnimi predlaganimi spremembami. S predstavitvjo želi ministrstvo javnosti olajšati pripravo pripomb in predlogov, za katere ministrstvo javnost vabi, naj jih pošlje do 7. junija 2019. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava