Skip to main content

Pisni opomin Sloveniji zaradi Ajdovske jame

Evropska komisija je 29. februarja Sloveniji izročila pisni opomin v zvezi z varstvom južnih podkovnjakov v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Komisija Slovenijo opozarja na uporabo direktive o habitatih.

Na podlagi 226. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Maastricht) je za nadzor nad izvajanjem zakonodaje v posameznih državah članicah odgovorna Komisija. Komisija preverja tudi, ali država članica dejansko izvaja določbe celotnega prava EU. Preden Komisija toži državo, v predsodnem postopku (infringement procedure) opozori državo članico na možno kršitev, jo pozove za dodatne informacije in obrazložitve. Država ima tudi možnost odpraviti vzroke pritožbe.

Komisija je v primeru Ajdovske jame sprožila predsodni postopek na pritožbo (complaint) naznanitelja (pravna ali fizična oseba). Komisija je prejela pritožbo v zvezi s turističnim obiskom in drugimi dejavnostmi, zaradi katerih prihaja do vznemirjenja južnih podkovnjakov v Ajdovski jami, ki je zatočišče največje porodniške kolonije te vrste v Sloveniji.

Komisija meni, da Slovenija ni izpolnila svojih obveznosti po Direktivi o habitatih, prvič, ker ni sprejela zakonodajnega okvira, s katerim bi se zagotovilo strogo varstvo južnega podkovnjaka v Ajdovski jami pred namernim vznemirjanjem, ter drugič, ker ni sprejela ustreznih ukrepov za preprečitev takšnih motenj. Edini obstoječi varstveni ukrepi temeljijo na pravno nezavezujočih neuradnih dogovorih.

Slovenija je na področju varstva narave doslej prejela naslednje uradne opomine:

  • 2007: nepopoln prenos Direktive o ptičih in Direktive o habitatih – ustrezna dopolnitev zakonodaje; postopek je končan (2007)
  • 2007: nezadostna opredelitev SPA območij (Direktiva o ptičih) – postopek še teče (2008)
  • 2008: Ajdovska jama: neučinkovito urejanje ogleda jame, kjer je porodniška kolonija – postopek še teče (2008).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava