Skip to main content

Po poznavanju Nature 2000 Slovenija zopet v evropskem vrhu

Slovenija se je po poznavanju pojma Natura 2000 tudi tokrat uvrstila v evropski vrh, uvrščena je na tretje mesto. Tako kažejo rezultati Eurobarometra  o biotski raznovrstnosti in še posebej o poznavanju Nature 2000, ki jih je pravkar objavila Evropska komisija.


Za Naturo 2000 je v Sloveniji slišalo skupno 58 odstotkov ljudi (povprečje EU je 26 odstotkov ljudi, v Avstriji je zanjo slišalo 41, na Madžarskem 38 , na Hrvaškem 30, v Italiji pa 28 odstotkov vprašanih).

Ta delež je v preteklosti v Sloveniji rastel, leta 2007 je znašal 46 odstotkov, leta 2010 je bil 55 odstotkov in leta 2013 kar 62 odstotkov. V zadnjih dveh letih pa je ta delež v EU upadel v povprečju za en odstotek, pri nas za 4 odstotke, na Hrvaškem pa kar za 9 odstotkov.

Kaj Natura 2000 pomeni, v Sloveniji ve 29 odstotkov ljudi (povprečje vseh držav EU je zgolj 10 odstotkov).
Gospodarski razvoj občasno povzroči škodo ali uničenje varovanih območij narave, kakršna je Natura 2000. Večina Slovencev pravi, da bi moralo biti to prepovedano (42 odstotkov, povprečje EU je 46 odstotkov).  Da je to sprejemljivo, ker ima gospodarski razvoj prednost, pa pravijo le 4 odstotki vprašanih v Sloveniji (povprečje EU je 7).

V Sloveniji se več kot polovica vprašanih strinja, da bi pri načrtovanju infrastrukture morali upoštevati tudi vidik biotske raznovrstnosti, da bi morali bolje izvajati in zaostriti evropsko zakonodajo na tem področju ter da bi morali zagotoviti, da subvencije v kmetijstvu in ribištvu ne bi škodovale biotski raznovrstnosti.

Večina Slovencev tudi zagovarja, da bi morali v Evropi za varstvo narave nameniti več denarja. Vsi ti deleži podpore so višji, kot pa je evropsko povprečje.

Tri četrtine vprašanih v Sloveniji pravi, da si osebno prizadevajo za varstvo biotske raznovrstnosti in narave. Tistih, ki se na svojem vrtu ali balkonu izogibajo uporabi pesticidov in kemičnih pripravkov, je kar  69 odstotkov, kar je najvišji delež v Evropski uniji.


Terensko raziskavo so opravili z intervjuji maja in junija 2015. Pred tem so jih telefonsko opravili že leta 2007 in 2010 in 2013.

Več:

Arhiv:Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava