Skip to main content

Podaljšana veljavnost Programa upravljanja območij Nature 2000

Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020 se je zaključil z letom 2020. Zaradi zamika sprejema zakonodajnega okvirja za novo finančno perspektivo EU in pandemije covid-19 se je zamaknila tudi priprava in sprejem novega programa upravljanja. Ministrstvo za okolje in prostor je zato Vladi predložilo predlog o podaljšanju veljavnosti PUN do sprejetja novega programa upravljanja, ki bo sprejet predvidoma v prvi polovici leta 2022. 

Vlada je tako na 47. redni seji, 7. januarja 2021, obravnavala in sprejela Sklep o podaljšanju uporabe podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki so določeni v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) do sprejema novega programa upravljanja v letu 2022.
 

podoba pašnika

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava