Skip to main content

Poslanci Državnega zbora o Naturi 2000

Državni zbor je 18. novembra na svoji 11. seji razpravljal o odgovoru ministra Karla Erjavca na poslansko vprašanje Iztoka Podkrižnika v zvezi z Naturo 2000. V dve uri in pol trajajoči razpravi je sodelovalo 15 poslancev, spregovoril je tudi dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora.

V razpravi so bili poslanci kritični, načeli so vprašanje delitve pristojnosti glede določanja območij Natura 2000 med Državnim zborom, Vlado in ministrom; neupoštevanje mnenj ljudi in lokalnih skupnosti  pri tem; da se Natura 2000 zlorablja za politične namene; na preveč birokratsko implementiranje Nature 2000; na potrebo po stalni komunikaciji z lastniki in prebivalci območij Natura 2000; o tem, da je ozemlje v območjih Natura 2000 preveliko; na pomanjkanje študij za posamezne vrste na ravni Slovenije; na prehitro določanje območij v letu 2004; na potrebo po večji prožnosti pri umeščanju infrastrukture. Nadalje da manjka pripravljenosti za usklajevanje razvojnih potencialov v teh območjih; da manjka razvojna komponenta; da bi bilo treba območja širiti postopoma; da bi bilo treba ljudi osveščati o razvojnih možnostih teh območij.

Izrečenih pa je bilo tudi mnogo misli v podporo Naturi 2000 in ohranjeni naravi: da je Natura 2000 pomembna blagovna znamka; da operativni program izpostavlja nekatere nove priložnosti za lokalni in regionalni razvoj; da je narava biser, ki je naša dediščina vnukom; da so območja Natura 2000 lahko izhodišče za trajnostni razvoj; da Slovenijo dela lepšo, boljšo in prepoznavnejšo; da Natura 2000 prinaša nove izzive; da je to pozitivna in plemenita namera; da zaradi teh okvirov bolj racionalno načrtujemo razvoj.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava