Skip to main content

Poslanci o Naturi 2000 in njenem financiranju

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora je 3. maja 2012 obravnaval predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Minister za kmetijstvo in okolje je napovedal, da se bodo sredstva na postavki Natura 2000 – v primerjavi z realizacijo v lanskem letu – zmanjšala iz 696.000 EUR na 663.000 EUR. To pomeni 5-odstotno zmanjšanje.

V razpravi je poslanca Roberta Hrovata zanimalo ali je v planu kakršnakoli revizija nujnosti oziroma upravičenosti ohranitve določenih območij v Naturi 2000. Po njegovem mnenju namreč nekatera območja zavirajo umestitev nujne razvojne infrastrukture v prostor.

Minister je v odgovoru pojasnil, da revizije zaenkrat prihajajo predvsem iz Evropske komisije. Slovenija se mora pred Evropsko komisijo zagovarjati, zakaj nima Slovenija še dveh odstotkov površin v okviru območij Natura 200. Tako je bilo namreč v letu 2004 že nakazano, nato v letu 2007 obljubljeno in še do sedaj ni realizirano. Ko govorimo o deležu nacionalnega ozemlja, ki mora biti v okviru Nature, minister v pogovorih z Evropsko komisijo ne pričakuje manevrskega prostora.

Minister je kot ključno vprašanje izpostavil sobivanje z Naturo 2000. O tem se je pogovarjal s komisarjem Potočnikom, ki je uporabil zelo zanimiv termin "trajnostno sobivanje". Po mnenju ministra je treba znati določiti mejo: pri nas je pristop kdaj preveč tog in ne znamo poiskati priložnosti. Dogovoriti se je potrebno o načinu varovanja, tu ministeru pričakuje obsežne razprave.

Zavzel se je tudi za to, da bi pri pripravi programa razvoja podeželja pri Naturi 2000, pri projektih LIFE, ki so vezani na Naturo 2000, resnično strnili vrste in povezali vse deležnike: parke, delo kmetijsko-gozdarske zbornice in delo razvojnih agencij. Tu se namreč združuje področje podeželja.

Povzetek magnetograma za področje ohranjanja narave. Celoten magnetogram.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava