Skip to main content

Poslanci opozorili na pomanjkanje denarja za Naturo 2000 in vprašljive rezultate

Državni zbor je 15. decembra obravnaval poročilo o okolju za leto 2009, ki ga je pripravila Agencija RS za okolje. V razpravi je poslanka Breda Pečan povzela komentarje članov Odbora za okolje in prostor, ki so izrazili obžalovanje, da poročilo ni bilo obravnavano še pred pripravo predlogov proračuna za prihodnji dve leti. Med kritičnimi področji, za katere v proračunih ni predvidenih dovolj sredstev ali pa se ne uporabljajo dovolj namensko, je izpostavila tudi območja Natura 2000 in parke.

Poslanec Janko Veber je predstavil svoje stališče, po katerem je bila odločitev, da imamo v Sloveniji več kot tretjino ozemlja v območjih Nature 2000, politična in ne strokovna. Poročilo pa kaže, da število določenih vrst ptic upada, da se nekateri habitati izgubljajo, da pravzaprav pozitivnega učinka zaradi tega ni zaznati. Vprašal se je, kjer je vzrok: morda operativni program upravljanja z Naturo 2000 še ni zaživel, po drugi strani pa v določenem okolju, kjer naj bi veljal, ta predpis povzroča velik odpor zaradi administrativnega pristopa k razumevanju Nature 2000 in vseh ukrepov, ki naj bi jih izvajali tudi v praksi. Poslanec je mnenja, da je to pogosto ovira oziroma podaljševanje postopkov, zavlačevanje odločitev, izdelava najrazličnejših študij, ki veliko stanejo, v praksi pa učinkov ni zaznati, ker so se sredstva porabila za papirje, ki jih v praksi ni bilo mogoče udejanjiti.

Magnetogram seje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava