Skip to main content

Poslanec sprašuje o Naturi 2000

Poslanec Zvonko Lah (SDS) je 17. novembra ministrici za okolje in prostor postavil poslansko vprašanje kaj bo storila, »da bo v Sloveniji vzpostavljeno konkurenčno okolje in da bo možna gradnja infrastrukture po podobnih merilih, kot veljajo v drugih evropskih državah?«. Poslanec je namreč mnenja, da je Slovenija s sprejetjem izredno stroge okoljske zakonodaje in območja Natura 2000 omejila razvojne možnosti Slovenije in da se tako pri večini infrastrukturnih projektov srečamo s strogimi okoljskimi zahtevami, ki podražijo investicijo in časovno zavlečejo rok izgradnje infrastrukture.

Ministrstvo v odgovoru navaja, da se investitorji v Sloveniji srečajo z enako strogimi zahtevami kot v drugih državah članicah. Po mnenju ministrstva namreč usklajenost pravnega reda Republike Slovenije s pravnim redom Evropske unije ne odstopa od usklajenosti pravnih redov drugih držav članic.

Najmanj morebitnih nepotrebnih strokov in časovnih zamud je, če se investitorji pravočasno seznanijo z uredbo o območjih Natura 2000 in pravočasno vključijo strokovne službe, še posebej Zavod RS za varstvo narave.

Dejstvo, da ima Republika Slovenija kot območja Natura 2000 opredeljeno relativno velik delež ozemlja je mogoče obravnavati tudi kot svojevrstno razvojno priložnost.

Odgovor ministrstva (pdf, 4 strani).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava