Skip to main content

Poslanska vprašanja v zvezi z raki

Poslanec dr. Franc Trček je Vladi RS postavil poslanski vprašanji v zvezi z letnim monitoringom za domorodne vrste sladkovodnih rakov koščaka, koščenca in jelševca.

Vlada RS je navedla, da sredstva za monitoringe zagotavlja na različne načine, sredstva trenutno zadostujejo za monitoring 81 vrst, za katere je določeno omrežje Natura 2000.

Razpoložljiva sredstva ne zadostujejo za vzpostavitev monitoringa za namene ugotavljanje stanja ohranjenosti za šestletno poročanje po Direktivi o habitatih in po Direktivi o pticah za preostalih 91 vrst, za katere je določeno omrežje Natura 2000, niti za vzpostavitev monitoringa za natančno ugotavljanje stanja vseh splošno razširjenih vrst na vsakem posamičnem območju Natura 2000 ter tudi ne za vzpostavitev monitoringa za namene ugotavljanje stanja ohranjenosti za šestletno poročanje po Direktivi o habitatih in po Direktivi o pticah 38 vrst, ki so v Direktivi o habitatih (od skupaj 59 vrst) na Prilogi IV (zanje niso določena območja Natura 2000).

Rak jelševec je v Sloveniji splošno razširjena vrsta iz Priloge V (zanje niso določena območja Natura 2000). Zanje velja obveza poročanja o stanju ohranjenosti vsakih 6 let, ocena stanja ohranjenosti je narejena na podlagi strokovne ocene, ne na podlagi podatkov podrobnega monitoringa.

Na kontinuirano letno izvajanje monitoringa koščenca in koščaka namerava vlada preiti v letu 2018.

Več:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava