Skip to main content

Posvet: Pregled upravljanja območij Natura 2000

V letu 2013 je Slovenija sprejela dopolnitve Uredbe o območjih Natura 2000. Evropski Komisiji je oddala drugo poročilo o stanju vrst po Direktivi o habitatih. Izteka pa se tudi prvi Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013.

Pripravljene so bile analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000, ki jih bodo skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000.

Posvet bo v sredo, 13. novembra v Ljubljani. Organizira ga Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE+ Upravljanje.

Vabilo in program. Shema lokacije posveta.

Prijave do 7. novembra  na mateja.nose-marolt@zrsvn.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava