Skip to main content

Potrjeni 3 novi LIFE projekti

LIFE+ odbor je 31.5.2010 potrdil seznam projektnih prijav, ki jih Evropska komisija (EK) predlaga za dodelitev evropskih sredstev iz programa LIFE+ 09. Njihova skupna vrednost je 186 milijonov EUR. EK je prejela skupno 615 prijav, od tega 194 za področje Narava in biotska pestrost. Na končnem seznamu za dodelitev sredstev je 210 projektov, od tega jih je 83 s področja Narava in biotska pestrost z dobrimi 50% sredstev. Seznam mora potrditi še Evropski Parlament, kar bo predvidoma do sredine oktobra, potem pa bo EK z izvajalci podpisala pogodbe.

Na razpis LIFE+ v letu 2009 se je iz Slovenije prijavilo 11 projektov, od tega 8 za področje narave in biotske raznovrstnosti. Za sofinanciranje so potrjeni 3 projekti, in sicer:

  • Človek in narava v Sečoveljskih solinah, ki so ga prijavile Soline d.o.o.
  • Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, ki ga je prijavil Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji in
  • Izboljšanje naravovarstvenega status nočnih živali (metuljev in netopirjev) z zmanjšanjem vpliva umetne svetlobe na objektih kulturne dediščine, ki ga je prijavil Euromix d.o.o. s partnerji.

S tremi projekti bo Slovenija porabila okrog 90% nacionalne kvote.

Kontaktna oseba: mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava