Skip to main content

Predlagana sprememba uredbe o območjih Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je javno objavilo osnutek sprememb uredbe o območjih Natura 2000. Z njim Slovenija odpravlja pomanjkljivosti, na katere je Evropska komisija opozorila na bilateralnem srečanju leta 2014. Večinoma se z uredbo dodajajo vrste in habitatni tipi v obstoječa območja Natura 2000, na novo se opredeljuje območje Spodnja Sava. Na podlagi predlaganih sprememb se bo površina območij Natura 2000 povečala za 1,16 km2. 

Ob pregledu usklajenosti slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU je Evropska komisija leta 2007 Sloveniji poslala uradna opomina zaradi neizpolnjevanja določil Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Odprava očitanih pomanjkljivosti in nepravilnosti je bila predmet sprememb uredbe o območjih Natura 2000 v letu 2013. Evropska komisija je nato na bilateralnem srečanju junija 2014 strokovno preverila stanje izpolnjenosti obveznosti Direktive o habitatih glede vzpostavljenega območja Natura 2000 v Sloveniji. Zaključki so pokazali bistven napredek in še nekaj pomanjkljivosti, ki jih odpravljamo s tokratno spremembo Uredbe.

Večina sprememb dodaja evropsko pomembne vrste in habitatne tipe v obstoječa območja Natura 2000, na novo se opredeljuje eno območje Natura 2000: Spodnja Sava (publikacijska karta). Glede na nova dejstva, pridobljena s spremljanjem stanja in z raziskavami, so določene vrste in habitatni tipi izločeni iz obstoječih območij Natura 2000. Vse te spremembe so navedene v prilogi (pdf, 59 strani). 

Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN): Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  - Predlog sprememb 2015 (pdf, 193 strani).

Za te spremembe je pripravljen Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov (načrt - pdf, 54 strani) v katerem so zaradi vsebinsko podrobnih in prostorsko razpršenih sprememb poleg splošnih ugotovitev vplivov in priložnosti podrobneje obdelana naslednja območja: Ajdovska jama, Ličenca pri Poljčanah, Notranjski trikotnik, Soča z Volarjo in Spodnja Sava (novo območje).

Zaradi predlaganih sprememb je potrebno uskladiti tudi ukrepe v programu upravljanja: Osnutek sprememb in dopolnitev Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020): program (pdf, 3 strani), priloga 6.1., priloga 6.1.-dop,priloga 6.5, priloga 6.5.-dop. - vse excel


Vaše pripombe in predloge na spremembe lahko posredujete do četrtka, 22. oktobra 2015: uredba, program upravljanja, načrt posledicZa slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava