Skip to main content

Predlog dopolnitve Zakona o ohranjanju narave

Vlada RS je 11. januarja 2018 sprejela predlog dopolnitev Zakona o ohranjanju narave ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Razsodba  arbitražnega sodišča ima namreč posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Cilj predlaganega zakona je uskladitev teh območij z razsodbo.

Dopolnitev Zakona o ohranjanju narave daje podlago za enostavnejši in s tem krajši postopek izdaje podzakonskih predpisov in s tem za hitrejšo uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000) z evidenco državne meje, in sicer brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

Postopek določanja posebnega varstvenega območja (Natura 2000) v 33. členu zakona določa, da vlada določi območja po predhodnem mnenju samoupravnih lokalnih skupnosti in na podlagi sprejema načrta, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi, kar je določeno v devetem odstavku 33. člena.

Ker gre pri spremembi oziroma določitvi državne meje za spremembo območja Republike Slovenije in njene jurisdikcije, je izvedba celotnega postopka s pridobitvijo predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejemom načrta iz devetega dostavka 33. člena ZON vsebinsko nepotrebna, postopkovno pa predolgotrajna za prilagoditev novim mednarodnopravnim dejstvom.

Preddlagana dopolnitev zakona prinaša novo določbo, ki se glasi: »Če se meja posebnega varstvenega območja spreminja zaradi prilagoditve evidenci državne meje, ni treba pridobiti predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti iz drugega odstavka tega člena in sprejeti načrta iz devetega odstavka tega člena.«.

Zakon je obravnavan po nujnem postopku, ker  morata pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe ukreniti vse potrebno za njeno izvajanje.

Več:

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava