Skip to main content

Predlog Gradbenega zakona in območja Natura 2000

Vlada RS je 18. maja 2017 v parlament poslala predlog Gradbenega zakona. Pri tem je vlada upoštevala večino pripomb, podanih v javni razpravi.

Predlog vlade tako prinaša tudi spremembe, ki so povezane z dovoljevanjem posegov v območja Natura 2000. Uvaja integracijo postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. To pomeni, da se bo presoja vplivov na okolje izvajala v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. odslej v teh postopkih ne bo več izdajala soglasij, temveč bo izdajal mnenja – dosedanje naravovarstveno soglasje na podlagi 105. in 105.a člena Zakona o ohranjanju narave (ki ga je do sedaj izdajala Agencija RS za okolje) bo namreč postalo mnenje po Gradbenem zakonu, ki ga bo izdal Zavod RS za varstvo narave (109. člen).

Sistem obveznosti pridobivanja soglasij za objekte in posege v prostor, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, naj bi ostal nespremenjen.

Predlog nadalje ureja postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave (54. člen), določa, da so stranski udeleženci v integralnem postopku lahko tudi nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave (55. člen).

Predlog uvaja možnost gradnje po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (in ne po dokončnosti, kot je veljalo doslej), ta sprememba  je nujna zaradi skladnosti z direktivama s področja ohranjanja narave (habitatna in ptičja direktiva).

Ni pa vlada podprla predloga iz javne razprave, da naj že ta zakon predrugači sektorsko zakonodajo ter pojasnila, da je že v pripravi sprememba Zakona o ohranjanju narave. Gradivo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava