Skip to main content

Predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSCI)

Strokovno-tehnična skupina, ki jo vodi dr. Peter Skoberne, je s pomočjo zunanjih sodelavcev pripravila prvi predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSCI). Predlogi obsegajo tista območja, ki nedvoumno sodijo v omrežje Natura 2000 in smo jim lahko opredelili mejo. Vseh območij v tem predlogu je 48 in zavzemajo 7,18 % Slovenije.

 

Od tega je 84 % območij v predlogih Posebnih območij varstva, ki so določena po direktivi o pticah ( pSPA), in 63 % v že zavarovanih območjih. S temi predlogi je od 53 habitatnih tipov 16 zadovoljivo vključenih v območja, 14 delno in 23 nezadostno. Pri vrstah je slika še manj popolna: od 107 vrst jih je 17 zadovoljivo vključenih, 15 delno in kar 75 nezadostno (v tej kategoriji so tudi tiste, za katere nimamo dovolj podatkov).Celotno gradivo je dostopno na CIRCA-SI. Strokovni odbor projekta Natura 2000Strokovne instiutucije so sporočile imena svojih predstavnikov, ki bodo sodelovali v Strokovnem odboru projekta Natura 2000. Ti so:

 • akademik prof. dr. Matija Gogala, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • prof. dr. Andrej Bončina, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Jernej Jogan, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Boris Sket, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Peter Trontelj, Univerza v Ljubljani
 • dr. Rudi Verovnik, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Mitja Kaligarič, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • doc.dr. Lovrenc Lipej, Nacionalni inštitut za biologijo
 • doc. dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo
 • Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo
 • mag. Miran Čas, Gozdarski inštitut Slovenije
 • prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije.

Formalno bo odbor imenovan s sklepom ministra. Dodatne informacije o nalogah in predvidenem prvem sestanku odbora lahko dobite pri Vesni Kolar Planinšič.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava