Skip to main content

Predlogi Slovenije glede uredbe o programu LIFE 2014-2020

Evropska komisija je pripravila predlog uredbe o programu LIFE za obdobje 2014-2020 in pozvala države članice, naj posredujejo svoje predloge. Vlada predlaga, da Evropska komisija ob pripravi uredbe upošteva spremembe in dopolnitve:

  • Integrirani projekti - zaradi zahtevnosti izvedbe te novosti - vsaj v prvem obdobju izvajanja programa LIFE, ne bi smeli biti prednostno obravnavani, niti geografsko, niti glede višine sofinanciranja.
  • Na področju »biotska raznovrstnost« naj bo upoštevana geografska uravnoteženost v skladu z Direktivo o habitatih.
  • Že v Uredbi o programu LIFE je potrebno natančneje opredeliti nekatera merila, po katerih bo Komisija odločala o vsebini v delegiranih aktih. To velja zlasti za sofinanciranja ukrepov v Naturi 2000 in za projekte, ki obravnavajo izvajanje prednostnega okvirja ukrepanja.

Stališča sta nato obravnavala še Državni zbor in Državni svet in se  zavzela, da bi imele države z velikim deležem nacionalnega ozemlja v območjih Nature 2000 prednost pri financiranju.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava