Skip to main content

Pri Straži območje nekdanjih glinokopov preuredili v habitatno učno pot

Občina Straža je degradirano območje glinokopov nekdanje opekarne Zalog preuredila v približno 700-metrsko učno pot Glinokopi Zalog, ki poteka po delu območja Nature 2000 Temenica. Gre za enega še redkih ohranjenih habitatov stoječe vode v dolini Krke. V in ob opuščenih glinokopih so se namreč v več desetletjih naselile številne živalske in rastlinske vrste, katerih habitate želijo zaščiti in hkrati predstaviti. 

Krožna pot se začne in konča ob straškem Športnem parku Breza.

Postavili so talne lesene opazovalnice in opazovalnico za ptice. Uredili so poti, gnezdilno steno, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine.

Ureditev so izvedli v okviru projekta Ureditev sekundarnih biotopov v Zalogu (EKSRP).

Več o otvoritvi
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava