Skip to main content

Priprave na vpis dveh gozdnih rezervatov na Seznam UNESCO

Prvinski bukovi gozdovi Evrope so na UNESCO Seznamu svetovne dediščine, ki sedaj zajema bukove gozdove v Karpatih in Nemčiji. Slovenija predlaga, da bi vključili gozdna rezervata Pragozd Krokar s Kočevske in Snežnik-Ždrocle z območja Notranjskega Snežnika, saj bi v razširitev pomenila dodatno vrednost za svetovno naravno dediščino. Oba rezervata ležita v območjih Natura 2000.

Nominacijo za razširitev vpisa bo usklajevalo Ministrstvo za okolje in prostor (odločitev Vlade RS).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava