Skip to main content

Pripravljajo se spremembe pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov na varovana območja

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja in ga objavilo na spletu.

Razlogi so:

  • spremembe več drugih predpisov,
  • pomanjkljivost določb, ki so se pokazale skozi izvajanje - na kar je opozoril tudi Zavod RS za varstvo narave,
  • odzivi Evropske komisije in pravna praksa EU od leta 2004 naprej.

Ministrstvo vas vabi, da pošljete svoje pripombe k spremembam pravilnika, rok za pripombe je 7. januar 2010. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava