Skip to main content

Priročnik za učinkovito komuniciranje varstva narave, s poudarkom na Naturi 2000

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v Zavodu Štirna pripravili E-priročnik za učinkovito strateško komuniciranje. Avtorici Vesna Stanić in Špela Polak Bizjak s priročnikom skušata približati znanost komunikologije s praktičnimi nasveti vsem, ki se srečujejo s komuniciranjem varstva narave, še posebej Nature 2000. Priročnik poglobljeno predstavlja 13 tematskih sklopov.

slika kot podoba E priročnika

E-priročnik za učinkovito strateško komunicirnaje

Urednica priročnika Vesna Stanić iz Zavoda Štirna je priročnik zasnovala kot spletni priročnik, ki omogoča stalno nadgradnjo v času trajanja projekta LIFE-IP NATURA.SI. Z objavo na spletnem mestu je priročnik tudi dostopen širokemu krogu zainteresiranih uporabnikov. Špela Polak Bizjak, ki je bila urednica prvega priročnika za komuniciranje v okviru projekta Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000 leta 2007, je tudi tokrat sodelovala kot avtorica. Prispevek o javnem nastopanju je pripravila strokovnjakinja javnega nastopanja Martina Merslavič.

Strateško komuniciranje kot eden izmed temeljev Nature 2000

Strateško komuniciranje je eden od šestih tematskih stebrov LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000. V okviru strateškega komuniciranja je v projektu nastala komunikacijska strategija, pripravljajo se letni komunikacijski načrti, izobraževanja, spletno komuniciranje in komuniciranje na družabnih omrežjih, posebej načrtovano komuniciranje v pilotnih območjih in na nacionalni ravni.

Priročnik pa je del krepitev znanj in veščin komuniciranja za zaposlene 15 partnerskih organizacij v projektu. Avtorici sta načrtovali in izvedli treninge osnovnega in nadaljevalnega učinkovitega komuniciranja, Miran Morano je udeležencem predstavil moderiranje in facilitiranje. Treningov se je udeležilo preko 200 sodelavcev Nature 2000. Trije predstavniki partnerskih organizacij pa so bili deležni tudi treninga javnega nastopanja, ki ga je izvedla Martina Merslavič. Vsi treningi so bili prilagojeni dejanskim potrebam udeležencev, saj so predhodno svoje želje izrazili v posebej temu namenjeni anketi. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava