Skip to main content

Projekt Doživetja narave in opazovanje divjih živali

V okviru tretjega roka javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je bil med 17 predlogi odobren tudi projekt Doživetja narave in opazovanje divjih živali z akronimom NATURE & WILDLIFE.

Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu.  Gre za eno redkih območij v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). Projekt bo v tematski čezmejni turistični produkt povezal izjemno naravno in kulturno dediščino, jo nadgradil z interpretacijo in novo infrastrukturo za obiskovalce ter tako povečal privlačnost destinacije za specifične ciljne skupine obiskovalcev.  Cilj projekta je tudi povečati ekonomske priložnosti za domačine.

 

Foto: Marjeta Marinčič, Špela Habič (Arhiv RRA)

Posebno pozornost bodo namenili razvoju doživetij v naravi, zato je pomemben del aktivnosti posvečen izobraževanju o interpretaciji dediščine. Tudi informiranje in komuniciranje z javnostjo je eden pomembnejših delov projekta, zato bodo podrobneje predstavljeni vsi rezultati, med njimi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali, ki bodo nastala na podlagi izkušenj iz projekta. 

Vodilni partner projekta NATURE & WILDLIFE je RRA Zeleni kras, partnerji na slovenski strani pa so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik,  Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica. Na hrvaški strani so partnerji Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin. Pridruženi partnerji pa so Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

Vrednost projekta znaša skoraj 983 tisoč evrov, od tega je za manjše naložbe v ureditev in opremo, ki bodo izboljšale dostop, usmerjale obiskovalce in pripomogle k boljši interpretaciji ključnih vsebin produkta, na voljo 180 tisoč evrov.

Projekt bo potekal 30 mesecev oziroma do februarja 2021.


Več informacij: Mateja Simčič, vodja projekta, RRA Zeleni kras, mateja@rra-zk.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava