Skip to main content

Projekt Komunikacijska podpora Naturi 2000 zaključen

Od septembra 2006 do oktobra 2007 je tekel projekt Komunikacijska podpora Naturi 2000. Cilji projekta so bili:

  • Splošna prepoznavnost ekološkega omrežja Natura 2000
  • Uvrščanje ohranjanja biotske raznovrstnosti med ključne razvojne priložnosti Slovenije
  • Opremljena in usposobljena mreža komunikatorjev
  • Pripravljenost deležnikov na sodelovanje pri ohranjanju biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000.

Komunikacijska strategija je temeljila na rezultatih raziskovalne faze (intervjuji, pregled dobrih praks, spremljanje medijev in analiza medijskega poročanja, pregled aktivnosti, javnomnenjska anketa). Strategija je vključevala:

  • odnose z javnostmi (odnosi z mediji, treningi za komunikatorje, dogodki)
  • oglaševanje (nagradne igre)
  • spletno komuniciranje in 
  • organizacijsko shemo.

Pristop je organiziral sedem delavnic za usposabljanje komunikatorjev, vabilu se je odzvalo 138 udeležencev, tudi iz nevladnih organizacij. Gradiva z izobraževanj so bila ob zaključku zbrana na zgoščenki. Povprečna stopnja zadovoljstva z vsebinami na delavnicah je bila več kot 80-odstotna. Komunikatorje so opremili s promocijskimi materiali, ki jih lahko uporabljajo pri svojem delu s ciljnimi skupinami.

Nagradne igre so bile objavljene v regionalnih tiskanih medijih, prejeli smo skoraj 900 odgovorov. Anketo javnega mnenja so izvedli dvakrat — ob začetku in ob zaključku projekta. Sprememba je očitna — vsi komunikacijski cilji so bili preseženi.

Projekt je pretežno financirala Evropska unija iz programa Prehodni vir / Transition Facility. Izvajal ga je konzorcij podjetij pod vodstvom Pristopa, partnerji so bili Pristop Consensus, RRA Notranjsko-kraške regije, Nastop plus, Renderspace in Kline & partner.

Več:

  • Zaključno poročilo, Priloge (Poročilo o usmerjenih intervjujih iz zaključka projekta, Skrajšan predlog za organizacijsko opredelitev vodenja Nature 2000, Končno poročilo o izvedenih merjenjih in izpolnjevanju ciljev, Pregled sektorjev po posameznih ministrstvih, ki jih zadeva Natura 2000, Priročnik za komunikatorje, Medijski načrt in primer oglasa, Analiza poročanja medijev za zadnje obdobje projekta, Strategija komuniciranja po zaključenem projektu)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava