Skip to main content

Projekt LIFE za varstvo starih gozdov v Evropi

Območja pragozdov in starih gozdov s pragozdnim značajem v Evropi še niso v celoti in na enoten način popisana. So pa izrednega pomena za varstvo biotske raznovrstnosti in številne druge ekosistemske storitve.

Z januarjem 2021 so partnerji iz osmih evropskih držav pričeli izvajati projekt LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine – PROGNOSES. Postaviti nameravajo znanstvene za določitev območij pragozdov in starih gozdov za namen kartiranja teh območij v EU in raziskovati njihove ekosistemske storitve. Dejavni bodo tudi pri ozaveščanju o pomenu varstva teh gozdov med deležniki v različnih sektorjih.

Projekt bodo zaključili konec leta 2024, vrednost je 1.382.855 EUR, od tega EU LIFE sredstva: 794.471 EUR. 

Iz Slovenije kot partnerja sodelujeta Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, in Ministrstvo za okolje in prostor. Slovenska partnerja bosta aktivna zlasti v prvem in tretjem sklopu projekta. Predvidena je izvedba dveh strokovnih delavnic za slovenske deležnike. V Sloveniji bomo organizirali tudi mednarodno strokovno konferenco. Prispevali bomo tudi k povezovanju vsebin projekta z doseganjem ciljev območij Natura 2000.

Več o projektu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava