Skip to main content

Projekt SloWolf v prvih nekaj mesecih

Z začetkom letošnjega leta se je začel štiriletni Life+ projekt SloWolf. Cilj projekta je izboljšanje varstva volkov v Sloveniji in izboljšanje sobivanja te karizmatične in pogosto konfliktne vrste s človekom. Projekt vodi Univerza v Ljubljani v tesnem sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in društvom Dinaricum.

S tem ciljem imamo načrtovanih vrsto aktivnosti, od katerih so se nekatere že začele. Da bi bolje razumeli kako volkovi uporabljajo prostor, pa tudi kaj je v ozadju škod, ki jih povzročajo na domačih živalih, bomo več volkov opremili z GPS-GSM telemetrijskimi ovratnicami, ki nam v skoraj realnem času sporočajo, kje se opremljena žival giblje. Prvega volka smo odlovili in opremili na območju Slavnika v aprilu in mu dali ime Brin. Območje, ki ga pokriva njegov trop, obsega praktično celotno Čičarijo, od Kvarnerja do Tržaškega zaliva.

Začeli smo z raziskavami genetskih značilnosti naših volkov in s tem namenom predelali večje število tkivnih vzorcev volkov, umrlih v zadnjem desetletju. Začeli smo tudi z genetskimi analizami na škodah, ki jih volkovi povzročajo na domačih živalih. Pri tem vzamemo vzorce sline ob ugriznih ranah na pobitih živalih. Iz teh vzorcev pridobimo genotip volka, kar nam omogoča individualno prepoznavo posameznih živali, pa tudi sorodstvenih odnosov med njimi. Tako bomo lahko rekonstruirali trope in območja, v katerih se nahajajo, pa tudi ugotovili, ali so posamezni tropi volkov bolj »privajeni« na domače živali kot drugi. Dodatno bomo lahko tudi razločili, ali je škodo povzročil volk ali pes. Prvi rezultati so obetavni in pričakujemo, da bomo metodo kmalu vpeljali v rutinsko obravnavo škod po volkovih na terenu.

Pomemben del študije je ocena količine naravnega plena za volka. S tem namenom poteka na terenu akcija štetja kupčkov iztrebkov jelenjadi in srnjadi, s čimer bomo dobili oceno gostote teh vrst.

Projekt je interdisciplinaren in zelo raznolik. V letošnjem letu načrtujemo ob omenjenih akcijah tudi oceno števila tropov s pomočjo t.i. »Howling« testov (kjer se volkovi oglasijo na izzivanje z oponašanjem volčjega zavijanja), raziskavo stališča javnosti in posameznih interesnih skupin do volka, začetek raziskave ekonomskega pomena volkov za živinorejo in zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev po terenu. Vse poginule ali odstreljene volkove sproti temeljito pregledujejo in analizirajo strokovnjaki z Veterinarske fakultete. Pripravili bomo dodatna izobraževanja za cenilce škod po volkovih (Zavod za gozdove Slovenije), začele se bodo tudi prve izobraževalne in promocijske aktivnosti, čez zimo pa načrtujemo velike akcije sledenja v snegu, v katere bomo vključevali tudi prostovoljce.

Koncem junija bo zaživela spletna stran, http://www.volkovi.si, na kateri boste lahko sproti spremljali dogajanje na projektu, v marsikatero akcijo pa se boste lahko kot prostovoljci tudi aktivno vključili.

Projekt sofinancira Evropska Skupnost preko finančnega mehanizma Life+,  Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Tomaž Skrbinšek

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava