Skip to main content

Projekt za izboljšanje travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita bo prejel finančno podporo. Vrednost projekta je 4,7 milijona evrov, 80 odstotkov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

S projektom želijo izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Notranjski trikotnik, ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Projekt predstavlja niz aktivnosti, s katerimi bodo izboljšali stanje naravnega okolja in revitalizirali kulturno krajino. Poleg izboljšanja stanja v naravi bo projekt prispeval tudi k družbenogospodarskemu razvoju območja.

 

Nizko barje in vlažni travniki v zaraščanju (Dolenjske blate) (Foto: Jošt Stergaršek)

V okviru projekta bodo razbremenjeni najobčutljivejši deli projektnega območja zaradi pritiskov obiskovalcev. Redno gospodarjenje z zemljišči bo prispevalo k dolgoročnemu ohranjanju izboljšanega oz. obnovljenega stanja habitatnih tipov in vrst. Projekt je pomemben tudi z vidika ozaveščanja lokalnega prebivalstva, s ciljem ustvarjanja pozitivnega odnosa do občutljivega ekosistema.

Vodilni partner projekta je Javni zavod Notranjski regijski park. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Znanje Postojna ter občini Postojna in Logatec.

Kontakt: barbara.skaberne@notranjski-park.si in katarina.mikulic@notranjski-park.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava