Skip to main content

Projekt za zeleno infrastrukturo ob Vipavi in Soči

Projektu Interreg Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - Grevislin so odobrili sofinanciranje. Projekt sodi v os Natura 2000.

Pripravili bodo dolgoročni načrt razvoja zelene infrastrukture za povodje Soče, izdelali projektno dokumentacijo in izvedli nekaj pilotnih aktivnosti. Za projekt bo namenjenih 2,94 milijona EUR, od tega za investicije v zeleno infrastrukturo na slovenski strani približno 657.600 EUR evrov in za pripravo projektne dokumentacije 158.000 EUR.

Vodilni partner triletnega projekta je Regijska razvojna agencija Severne Primorske.

Več o projektu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava