Skip to main content

Razpis EGP tudi za Naturo 2000

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27. decembra 2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

V sklopu mehanizma EGP sta tudi dve področji ohranjanja narave.

Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve: cilj je povečana sposobnost učinkovitega upravljanja in spremljanja območij Natura 2000. Razpis je v okviru tega področja osredotočen na upravljanje ekstenzivnih travnikov in/ali varovanih poplavnih gozdov in/ali mokrišč, na spremljanje stanja vrst in/ali habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in posledično na krepitev podatkovnih baz ter na povečanje sprejemljivosti izvajanja programov upravljanja območij Natura 2000 s strani ključnih deležnikov.

Področje Naravna dediščina: cilj so varovanje in ohranjanje naravnih vrednot znotraj državnih zavarovanih območij za bodoče generacije in njihova dostopnost javnosti. Ključen poudarek projektov v okviru tega področja je na ureditvi javne infrastrukture za obiskovalce najpomembnejših naravnih vrednot v državnih zavarovanih območjih, ki bi na ustrezen način povezovala načela ohranjanja narave s ciljem izboljšanja okolju prijazne javne dostopnosti naravnih vrednot. Eden od namenov področja je torej tudi zmanjšanje negativnih vplivov obiskov na okolje in naravo s spodbujanjem uporabe alternativnih transportnih sredstev. Program cilja tudi na večjo ozaveščenost širše javnosti o potrebi varovanja in zaščite naše naravne dediščine in javnosti ponuditi izboljšan dostop do te dediščine, da lahko doživlja naravo.
 
Projekt se lahko prijavi le na eno od področij razpisa.
 
Prijavljeni projekti morajo trajati najmanj 12 mesecev in se morajo končati najpozneje 30. 4. 2016.

Rok za predložitev vlog je 28. 2. 2014

Povezava na razpisno dokumentacijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava