Skip to main content

Razpis in delavnica za LIFE+

 Evropska komisija je objavila Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2010. Na naravo se vežeta dve temi:

  • LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, katere glavni cilj je zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi do leta 2010 znotraj EU ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov, ter
  • LIFE+ Informacije in obveščanje,  kjer daje Komisija prednost predvsem tistim, ki se nanašajo na zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti.

Predloge projektov je treba predložiti pristojnim nacionalnim organom do 1. septembra 2010.

Sloveniji je okvirno dodeljenih 5,2 milijona EUR. Najmanj polovica sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti.

V torek, 11. maja 2010 bo v Ljubljani predstavitvena delavnica za potencialne prijavitelje. Program.

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava