Skip to main content

Razpis tudi za predstavitev naravnih znamenitosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo štiri javne razpise, s katerimi želi izboljšati kakovost življenja na podeželju in spodbuditi diverzifikacijo podeželskega gospodarstva. 

Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja podpira obnovo kulturne, etnološke dediščine na podeželju, muzeje na prostem, ekomuzeje, prostore za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti lokalnega območja.

Vlagatelji so lahko lastniki, solastniki in dolgoletni najemniki predmeta podpore. Za ukrep je na voljo 6 mio EUR. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava