Skip to main content

Razpis za LIFE+ za leto 2013

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje predlogov za leto 2013.

Teme letošnjega razpisa so:

  • LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
  • LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
  • LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
    Skupni proračun Unije znaša 278 000 000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno  5 624 774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674  EUR).

Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno 1 250 000 EUR.

Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 % upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.

Rok za prijave je 25. junij 2013.

Več o LIFE+.

Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej(at)gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava