Skip to main content

Razpis za projekte LIFE 2016

Evropska komisija je objavila letošnji razpis programa LIFE za projekte. Od skupno skoraj 274 mio € namenjenih podprogramu za okolje, bo vsaj 55% sredstev namenjenih projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

V okviru prednostnega področja LIFE Narava in biotska raznovrstnost bodo sofinancirali projekte najboljših praks, pilotne projekte in demonstracijske projekte, ki prispevajo k izvajanju Direktive o pticah in Direktive o habitatih, vključno z razvojem, izvajanjem in upravljanjem omrežja Natura 2000 ter k doseganju ciljev strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020.

Letošnji razpis prinaša nekaj novosti za tradicionalne projekte. Več je poudarka na trajnosti in ponovljivosti, pozornost je posvečena projektom, če gre za nadaljevanje predhodnega LIFE projekta, ter sodelovanju z drugimi LIFE projekti. Večji poudarek je tudi na evropski dodani vrednosti v smislu merljivih koristi vplivov in ohranjanja okolja. Vse novosti so navedene in obrazložene v Vodniku za prijavitelje.

Rok za oddajo projektnih predlogov je 15. 9. 2016.

Razpis.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava