Skip to main content

Razpis za sofinanciranje LIFE+

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 28. novembra, v Uradnem listu RS št. 112 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+ 08.

Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija, in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Vsebina projektov, pogoji za udeležbo, okvirna višina sofinanciranja in druge informacije so navedene v besedilu razpisa.

Dodatne informacije: Julijana Lebez Lozej, MOP, Direktorat za okolje - Sektor za zavarovana območja, telefon: 01/ 3094 556, julijana.lebez-lozej(at)gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava