Skip to main content

Razprava o poročilu o izvajanju Direktive o habitatih

V skladu z obveznostmi glede poročanja o izvajanju Direktive o habitatih (17. člen) smo pripravili poročilo v obliki, dogovorjeni z Evropsko komisijo in vsemi državami članicami. Pripravo poročila je vodil in usklajeval Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), pri pripravi poročila pa sta sodelovala tudi Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo. ZRSVN je upošteval tudi predloge in pripombe, ki jih je prejel v obdobju, ko so delni rezultati dostopni na njihovi spletni strani.

Predstavitev je bila 25. oktobra 2007 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Ljubljani.

Program:

V živahni in občasno polemični razpravi so predstavniki strokovnih institucij opozarjali, da je poročilo pripravljeno na podlagi študij, ki so stare že pet let in več, novejše pa niso bile naročene. Ob izdelavi strokovnih podlag za razglasitev omrežja Nature 2000 je bil velik strokovni zagon, ki pa sedaj plahni. Predlagali so dodatno preveritev nekaterih podatkov, npr. obsega habitanega tipa 91F0, 6430 in izrazili dvome glede ocene gozdnih habitatnih tipov, ki da so verjetno precenjeni, ter morskih obalnih in priobalnih habitatnih tipov, kjer naj – sodeč po poročilu - nobeden ne bi bil v slabem stanju. Udeleženci so predlagali, naj bi večkrat navedli, da podatkov manjka (oznaka xx), saj bomo imeli težave čez šest let, ko se bo naredila primerjava. Zanimala jih je strategija države glede monitoringa. Predlagali so tudi, da naj bo javno dostopen tudi splošni del poročila, ki ga pripravlja MOP.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava