Skip to main content

S predstavniki Evropske komsijie tudi o Naturi 2000

Na delovnem srečanju s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje so se 8. junija 2012 mudili predstavniki Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije (EK).

Namen delovnega srečanja je bila neposredna izmenjava mnenj in stališč o večini odprtih postopkov, v katerih je EK:

  • izrekla Sloveniji upravne ukrepe zaradi domnevnih kršitev prava EU ali
  • v katerih vodi s Slovenijo neformalne poizvedovalne postopke zaradi domnevnih kršitev prava EU s področja okolja.

Ker so se nekatere obravnavane teme nanašale tudi na druge resorje, so se srečanja udeležili tudi predstavniki drugih ministrstev.
 
Razprava je potekala tudi o odprtih postopkih, ki se nanašajo na določitev varovanih območij zaradi ohranjanja narave.

Pri večini obravnavanih vsebin gre za takšne kršitve prava EU, kjer za njihovo odpravo ne bodo zadostne le aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj bodo morali biti v njihovo odpravo vključeni še drugi resorji pa tudi občine. Tako bo na primer v  zahtevano širitev območij Natura 2000  vključenih več ministrstev in občin. Prav tako pa bodo imele širše posledice tudi druge zahteve EK glede uskladitve zakonodaje, na primer presoja vplivov na okolje. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava