Skip to main content

Sekundarne biotope v Zalogu urejajo za obisk

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000 Temenica, se raztezajo sekundarni biotopi. Občina Straža območje ureja za ogled in obiskovanje na način, ki ne škodi osnovnemu cilju varstva narave, pri tem pa upošteva doživljanje narave s pasivno rekreacijo in okoljsko vzgojo ter znanja o naravi.


V planskih aktih občine je bilo območje biotopov predvideno že pred desetletji, še v tedanji skupni Mestni občini Novo mesto. V letu 2016 je Občina Straža  pri podjetju Acer d.o.o. iz Novega mesta naročila izdelavo idejne zasnove urejanja. V letu 2019 se je Občina Straža s projektom uspešno prijavila na javni razpis LAS Dolenjske in Bele krajine v programskem obdobju 2014-2020. Koncept ureditve ureditvenega območja so pripravili v sodelovanju z dr. Andrejem Sovincem. Občina Straža je pri podjetju Apus d.o.o.  iz Ljubljane, kot najugodnejšemu ponudniku, naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI). Dokumentacijo so predali občini aprila 2020.

V letu 2020 bodo na 1,25 ha uredili okoli 700 metrov dolgo krožno sprehajalno pot, talne lesene opazovalnice za ptice, opazovalnico za ptice v višini do 3 metrov, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. Sledile bodo mehke ureditve. Projekt bodo zaključili najkasneje junija 2023.

Kontaktna oseba: Manica France Klemenčič (manica.klemencic@obcina-straza.si)

Več o projektu.

 

Foto: Manica France Klemenčič

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava