Skip to main content

Slovenija doslej druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016

Slovenija se je odlično odrezala na razpisu LIFE 2016, saj je od 14 oddanih projektnih predlogov kar 7 uvrščenih v naslednjo fazo izbora, od tega 4 s področja ohranjanja narave.

V sklopu Narava in biotska raznovrstnost so to projekti: LIFE LYNX: Preventing the extinction of the Dinaric–SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation), prijavitelj: Zavod za gozdove Slovenije; LIFE STRŽEN: Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake, prijavitelj: Notranjski regijski park; LIFE for LASCA: Urgent measure to conserve nearly extinct Protochondrostoma genei, prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije. V sklopu Okoljsko upravljanje in informacije pa je v nasledno fazo uvrščen LIFE NATURAVIVA: Biodiversity – Art of Life, prijavitelj: Nacionalni inštitut za biologijo. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava