Skip to main content

Slovenija oddala drugo poročilo o izvajanju Direktive o habitatih

Vsakih šest let so države dolžne Evropski komisiji poročati o izvajanju direktive o habitatih. Ta v 17. členu določa, da poročilo vključuje zlasti informacije o ohranitvenih ukrepih, vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti ter glavne rezultate spremljanja stanja. Nacionalno poročilo je dostopno javnosti.

Prvo poročilo je Slovenija oddala novembra 2007, sedaj pa je Zavod RS za varstvo narave oddal drugo poročilo za obdobje 2007-2012, ki zajema obrazce za vrste in za habitatne tipe.  Zavod ga je za slovensko javnost objavil v obliki preglednice, ki vsebuje:

  • ocene za habitatne tipe (z navedbo območja razširjenosti, površine, strukture in funkcije, obetov za prihodnost in končno oceno stanja)
  • ocene za vrste (z navedbo območja razširjenosti, ohranjenostjo populacij, ohranjenostjo habitata, obeti za prihodnost in končno oceno)
    preglednici ocen vrst in habitatnih tipov
  • preglednici pritiskov in groženj za habitatne tipe in za vrste, skupaj z razlago groženj (v angleškem jeziku) ter
  • spremembe v obdobju 2007-2013 za habitatne tipe in za vrste, skupaj z razlago kod.

 

Poročilo navaja, da je ocena stanja za 38 habitatnih tipov ugodno, za 25 nezadostno, za 25 slabo. Pri vrstah pa je ocena stanja za 95 vrst ugodno, za 134 nezadostno, za 35 slabo. Za en habitatni tip in za  67 vrst je stanje neznano. To pomeni, da je stanje ugodno za 43 % habitatnih tipov in za 29% vrst. Nezadostno je stanje za 28% habitatnih tipov in za 40% vrst. Slabo pa je stanje za 28% habitatnih tipov in za 11% vrst.

Primerjava med poročiloma iz leta 2007 in 2013 kaže, da je tam, kjer je prišlo do sprememb, stanje večinoma sedaj slabše - spremembe na boljše so redke.

Evropska komisija bo nato v dveh letih na podlagi nacionalnih poročil pripravila zbirno poročilo.

Več: 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava