Skip to main content

Slovenija odgovarja na opomin zaradi Direktive o pticah

Vlada RS je na 15. seji 24. maja sprejela odgovor v predsodnem postopku na dodatni uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega in drugega odstavka 4. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic.

Komisija je Sloveniji uradni opomin prvič poslala že leta 2007. Dodatni opomin je poslala 26. marca 2012.

V njem zavzema stališče, da Slovenija s tem, ko ni določila ozemelj, ki so glede na velikost najprimernejša, kot posebna varstvena območja za ohranjanje vrst, navedenih v Prilogi I k navedeni direktivi, in redno pojavljajočih se selitvenih vrst v Sloveniji, ni izpolnila svojih obveznosti iz prvega in drugega odstavka 4. člena Direktive o pticah.

Pri neizpolnjevanju obveznosti se sklicuje na sodno prakso, ki nalaga, da lahko določevanje območij temelji le na ornitoloških merilih, druga merila, zlasti gospodarske ali socialne narave, pa ne smejo vplivati na razvrstitev območij. Glede na to sodno prakso uporablja inventar IBA območij in nato našteva 22 območij, ki so po njenem mnenju vzrok za nezadostno izpolnjevanje obveznosti iz Direktive o pticah.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se od prejema uradnega opomina aktivno udejstvuje pri določitvi posebnih območij varstva skladno z ornitološkimi kriteriji.

Glede konkretno očitanih območij pa vlada po strokovni preveritvi ornitoloških kriterijev in strokovni preveritvi njihove uporabe za določitev posebnih območij varstva s strani pristojne javne službe:

  • očitek na treh območjih zavrača,
  • na ostalih 19. območjih pa bo očitke v šestih mesecihodpravila z ustrezno dopolnitvijo ozemelj oziroma dodajanjem novih vrst v obstoječa območja.

 Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava